Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 22 lipca 2020 Fot. Krzysztof Wojciewski W galerii Opera Teatru Wielkiego w Warszawie trwa wystawa Barbary Falender. Dotąd...

,15 lipca 2020 Od kilku tygodni zamieszczam w dziale nekropolia wizerunki pomników. Nagrobnych, ale i wykraczających poza tę pierwotną funkcję, czasem bardzo daleko. Pomników będących kreacjami w zamierzeniu projektujących, ale i równolegle wypierający te zamierzenia...