Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1)

14 lutego 2020

Dzień zwykły, niewielki itd. Ruszamy ze stroną internetową SZTUKI na razie pokazując treści z wydania papierowego. Wydawnictwa niekomercyjnego przecież i chcę to udowadniać również w Internecie na marginesie, przy każdym wejściu na stronę.

Natomiast rozwijając cel naszego działania www.czasopismosztuka.pl – wspomniane we wcześniejszym wpisie kryptonimy p p p, sprawa jest grubsza, wymagająca więcej słów.
A więc pokazujemy sztukę współczesną, trudną w odbiorze, to już komunał. Pokazujemy ją na podstawie urabianego w dłuższym procesie przekonania. Nie w wyniku, spadającego nam z nieba chwilowego olśnienia czy kaprysu. Podstawą naszych wyborów, typowań, czasem mogących budzić sprzeciw, jest kapitał zgromadzony w firmie SZTUKA, w jej 46-letniej tradycji i gromadzonej wiedzy. To musi nas różnić od mnóstwa innych stron internetowych i stanowić o naszej właściwości.
Pokazujemy dzieła sztuki. Jaka jest otchłań wielości podejść do zdefiniowania dzieła sztuki, wiedzą tylko ci, którzy całe życie się temu poświęcili, by stwierdzić, że nie ma ostatecznych rozstrzygnięć zamykających sprawę. Mamy tego świadomość co nie znaczy, że należy zaniechać starań by określić czym jest sztuka i co jest sztuką, a przy okazji pomagając zainteresowanym. I żeby ich przybywało i o to nam chodzi. To byłoby jedno z p.

Andrzej Skoczylas