Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1)

9.4.2020

9 kwietnia zmarł w Suwałkach w wieku 92 lat Andrzej Strumiłło

Jeden z największych w polskiej sztuce współczesnej – pokolenia nowoczesnych 48 i Arsenału – którego obecność w naszej sztuce, obok Andrzeja Wróblewskiego, Andrzeja Wajdy, Jonasza Sterna, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, nadała jej trwałe i swoiste piętno. Wybitny malarz ale i poeta. Scenograf, rysownik, ilustrator i podróżnik. Kolekcjoner, którego zbiory dały podstawy dla Muzeum Azji i Pacyfiku i dyplomata, przez pewien czas przedstawiciel Polski przy ONZ w Nowym Jorku. Od ponad półwiecza traper, mieszkaniec Maćkowej Rudy nad Wigrami, do którego podróżowano jak do guru, przewodnika, filozofa, w poszukiwaniu prawdy. Od wielu, wielu lat był przyjacielem SZTUKI. (s)