Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1)

ANIMACJA

Włodzimierz Matuszewski

KURS FRUWANIA
DLA NIELOTÓW

To dość szczególny film, jedyny w dorobku Andrzeja Krauzego, znanego rysownika. „Lekcja fruwania” powstał na początku lat siedemdziesiątych. Próżno jednak go szukać w katalogach i programach festiwalowych z tamtej epoki, albowiem nie został w ogóle skierowany do rozpowszechniania.

 

Andrzej Krauze, kadr „Lekcji fruwania”, 1972.
Studio miniatur Filmowych

Dane kontaktowe

WYDAWCA:
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE SZTUKA
00-260 WARSZAWA
MOSTOWA 4 m1/2
KRS 000122705
NIP 5261001202
REGON 010700014
sztuka46@neostrada.pl

Redakcja

Andrzej Skoczylas
skocz39@gmail.com
+48 22 831 6256

social media

newsletter