Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (58) XXX | Wydanie internetowe Rok (5) SZTUKA 2024

Patronat medialny SZTUKI: Cracow Art Week KRAKERS

25 kwi, 2023Aktualności, Patronat medialny SZTUKI, Wystawy

W połowie maja Cracow Art Week KRAKERS ponownie zagości w krakowskich galeriach i pracowniach, a także licznych nietypowych przestrzeniach. XII edycja odbędzie się w dniach 12-19 maja 2023 roku pod hasłem “Art always wins!”, czyli “Sztuka zawsze zwycięża!”. Organizatorzy zaczynają odsłaniać pierwsze szczegóły dotyczące programu imprezy.

W Programie Głównym uczestniczy blisko 60 podmiotów. Do sekcji Miasto zapraszane są uznane galerie i miejsca z wieloletnią tradycją, rozpoznawalne w artystycznej tkance miasta. Art Agenda Nova zaprasza na wystawę ,,AI dreaming + three wagnerites” Normana Leto, w BWA ZBK zobaczymy Magdalenę Lazar i jej ,,Coco de mer”, a w Domu Utopii obejrzeć można realizowany we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa projekt ,,Ławica” Aleki Polis. Bardzo obiecująco zapowiadają się także wystawy zbiorowe, między innymi ,,Materialność rozmowy” Elementarza dla mieszkańców Miast, ,,This exhibition doesn’t exist” Kolektywu OWL czy debiutujący w programie Art Industry Standard z ,,69g”. We współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie przygotowane zostaną 3 wystawy: “Wystawa ornitologiczna” w CSW Wiewiórka, “КРЕАТИВНИЙ СПРОТИВ – CREATIVE RESISTANCE” w Składzie Solnym oraz “Połączenia” w budynku Poczty Głównej. Flagową częścią wydarzenia jest konkursowa sekcja Laboratorium, często rozgrywająca się w nietypowych lokalizacjach i okolicznościach. Wśród tegorocznych 10 laureatów znajdziemy projekty łączące sztukę z działalnością tatuatorską, performance przy stanowisku archeologicznym, wystawę w opuszczonej aptece szpitalnej, wspólne tworzenie nietypowego pomnika utraconego dzieciństwa czy interaktywno-multimedialną spektakularną instalację site-specific.

Ponadto jak co roku w ramach Programu Towarzyszącego uczestnicy KRAKERSa będą mogli wziąć udział w dedykowanych oprowadzaniach w instytucjach kultury, spacerach szlakiem krakowskich galerii i dzielnic z cyklu Kultour, spotkaniach autorskich, projekcjach filmowych czy zajęciach edukacyjnych dla dzieci.

Hasło tegorocznej edycji opiera się na dziedzictwie Ala Hansena, jednego z czołowych przedstawicieli awangardowego ruchu Fluxus. Ruch ten promuje i łączy działania wielu dziedzin sztuki: od rzeźby i malarstwa, po happeningi, eksperymentalną muzykę oraz poezję. Konsoliduje także artystów o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, nie pozbawionych poczucia humoru, dystansujących się od tradycyjnej sztuki, uwzględniających w swoich działaniach wątki polityczne, bieżące wydarzenia życia społecznego oraz globalne trendy mające wpływ na rozwój ruchów społecznych i artystycznych. KRAKERS to wydarzenie otwarte na happeningi, akcje, eksperymenty, manifesty i koncerty. W trudnych geopolitycznie i ekonomicznie czasach organizatorzy wyrażają wiarę w nadrzędną rolę sztuki, jako immanentnej części życia jednostki. Hasło „Art always wins!” podsumowuje ponad dziesięcioletnie wysiłki w tworzeniu programu, wspieraniu artystów i konsekwentnym ukazywaniu ich twórczości szerokiej publiczności. Wszyscy mierzymy się z wyzwaniami i poszukiwaniem nadziei, a wielu znajduje ją właśnie w procesie kreacji, w kontakcie ze sztuką. Co roku odbiorcom i artystom zadawane jest pytanie o miejsce sztuk wizualnych w życiu kulturalnym i społecznym, prowokując do refleksji i działania pod hasłem przewodnim.

www.cracowartweek.pl/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Kraków.
Wydarzenie powstaje we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

 

Polecamy

Nickita Tsoy

Rozmowa z malarzem

A Jednak Życie: wystawa Avivy Blum i Wojciecha Cieśniewskiego w Jerozolimie

Wystawa “Life, After All” zostanie otwarta 2 maja w Hotel President Gallery w Jerozolimie