Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1)

23.8.2020

Okładka numeru SZTUKI z 1991 r. który poświęciliśmy jego wybitnej twórczości.                                                Fot. Michał Gałęzowski