Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1)

14.2.2020

W Centrum Łowicka w Warszawie w lutym 2020 wystawa malarstwa Iwony Nielubowicz

„Od 1999 roku związana z warszawską Pracownią Malarską Jacka Bukowskiego. Od 2007 roku pełni funkcję sekretarza ZPAMiG-u. Zorganizowała lub współorganizowała wiele wystaw związkowych. Uczestniczyła w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju (w tym 21 razy w 14 muzeach) i za granicą (w 3 Centrach Kultury w Macedonii oraz w Państwowym Instytucie Sztuki w Kijowie).”