Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1)

12.8.2020

Xawery Dunikowski. Pomnik I Armii Wojska Polskiego. Muranów