Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (58) XXX | Wydanie internetowe Rok (5) SZTUKA 2024

Eutierria | Wiktoria Dobrowolska

9 lip, 2021Aktualności

Eutierria to poczucie jedności z florą i fauną Ziemi. Pojęcie to wprowadził filozof środowiskowy Glenn A. Albrecht.

W odpowiedzi na antropocenowy kryzys Albrech wysuwa ideę nowej potencjalnej ery symbiocenu, która opierałaby się na równości, wzajemnym wsparciu oraz koegzystencji wszystkich istot żywych.

Na swojej wystawie Dobrowolska zaprezentuje dotykowe instalacje, interaktywne obiekty audiowizualne oraz soniczne rzeźby zapraszające odbiorców do postrzegania wieloma zmysłami i rozbudzenia ciekawości. Swoją estetyką nawiązują do kultur zbieracko-łowieckich, a ich forma wynika z osobistego doświadczenia eutierri.

Wystawa stanowi część praktyczną pracy dyplomowej magisterskiej wykonanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Zubali (część główna) oraz dr Pawła Mysery (aneks) na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wiktoria Dobrowolska
Eutierria
02-24.07.2021
HOSgallery, Warszawa

https://www.facebook.com/events/400119794572526/

Polecamy

Nickita Tsoy

Rozmowa z malarzem

A Jednak Życie: wystawa Avivy Blum i Wojciecha Cieśniewskiego w Jerozolimie

Wystawa “Life, After All” zostanie otwarta 2 maja w Hotel President Gallery w Jerozolimie