Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (58) XXX | Wydanie internetowe Rok (5) SZTUKA 2024

Eutierria | Wiktoria Dobrowolska

9 lip, 2021Aktualności

Eutierria to poczucie jedności z florą i fauną Ziemi. Pojęcie to wprowadził filozof środowiskowy Glenn A. Albrecht.

W odpowiedzi na antropocenowy kryzys Albrech wysuwa ideę nowej potencjalnej ery symbiocenu, która opierałaby się na równości, wzajemnym wsparciu oraz koegzystencji wszystkich istot żywych.

Na swojej wystawie Dobrowolska zaprezentuje dotykowe instalacje, interaktywne obiekty audiowizualne oraz soniczne rzeźby zapraszające odbiorców do postrzegania wieloma zmysłami i rozbudzenia ciekawości. Swoją estetyką nawiązują do kultur zbieracko-łowieckich, a ich forma wynika z osobistego doświadczenia eutierri.

Wystawa stanowi część praktyczną pracy dyplomowej magisterskiej wykonanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Zubali (część główna) oraz dr Pawła Mysery (aneks) na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wiktoria Dobrowolska
Eutierria
02-24.07.2021
HOSgallery, Warszawa

https://www.facebook.com/events/400119794572526/

Polecamy

Przez wizjer Konesera – rozmowa z Łukaszem Spychałą

Na studiach zdecydowałem się na zakup mojego pierwszego aparatu analogowego, który do tej pory jest moim podstawowym aparatem. Jest to Mamiya RB67 Pro-S.

Tydzień Filmu Niemieckiego

26 stycznia 2024 roku pod patronatem medialnym SZTUKI w 10 miastach w Polsce podczas Tygodnia Filmu Niemieckiego rozpocznie się prezentacja najnowszych filmów, powstałych za naszą zachodnią granicą. Ten największy przegląd niemieckiego kina, który organizują wspólnie Dom Norymberski w Krakowie, Instytut Goethego oraz Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, zawita do Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Katowic, Opola, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Lublina oraz Kielc i potrwa do 8 lutego 2024 roku. Tym razem filmy będzie można zobaczyć wyłącznie w kinach.

Rozmowa z dziełem, czyli o twórczości Michała Jamioła

W swej artystycznej praktyce Jamioł sięga nie tylko do kanonu współczesnej historii sztuki,
ale także to spuścizny dawnych mistrzów malarstwa hiszpańskiego i austriackiego.