Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1)

2.6.2020

Matejko (portret prof. K. Gilewskiego, 1872.) wylicytowany na 5.9 mln zł na aukcji Polswiss Artu w Krakowie.
Rekord Polski.