Patoka

TEKSTY  1. z rękopisu Andrzejowi Skoczylasowi za „mały, bardzo piękny Olej” Marek Nowakowski Patoka – Całą noc nie mogłem spać – powiedział Stefan.Przyjaźnimy się od lat. Często telefonujemy do siebie.Początek naszej przyjaźni bierze się z młodości. Japrzybyłem...

Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 16 maja 2020 Zdjęcie w POLITYCE nr 20, przedstawiające opozycjonistów z lat 70. wśród nichMarka Nowakowskiego na pierwszym...