Sztuka pojednania

Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (57) XXIX | Wydanie internetowe Rok (4) SZTUKA 2023 felieton } Słowo od Prezesa Sztuka pojednania Włodzimierz Matuszewski  3.03.2022 „Brakuje mi słów”… widzę na...
Traktat o trutniach

Traktat o trutniach

Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (57) XXIX | Wydanie internetowe Rok (4) SZTUKA 2023 felieton } Słowo od Prezesa Traktat o trutniach Włodzimierz Matuszewski  19.12.2021 Na wstępie chciałbym złożyć...
Kochajmy się!

Kochajmy się!

Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (57) XXIX | Wydanie internetowe Rok (4) SZTUKA 2023 felieton } Słowo od Prezesa Kochajmy się Włodzimierz Matuszewski  14.04.2021 Pierwszy kwartał roku był momentem...